Designsystem

Design-system binder samman kod och design.

Ett designsystem är ett bibliotek för din hemsidas alla komponenter, som knappar, formulär, typografi, logga och färger.

När vi bygger upp ditt designsystem tar vi alltid din grafiska profil i åtanke och skapar därmed en hemsida som är enhetlig med ditt varumärke. Har du ingen grafisk profil kan vi självklart skapa en åt dig.

Ett designsystem underlättar och snabbar upp designprocessen och själva byggandet av hemsidan då en programmerare lätt kan implementera de komponenter som behövs samt eventuella ändringar snabbt. Har man ett implementerat designsystem och vill bygga ut sin hemsida med en app eller en landningssida för en reklamkampanj kan man då lätt lägga till eller ändra de element som behövs.

Ett designsystem innebär också att du har all design samlad på ett och samma ställe, på så vis hittar dina kollegor alltid vilka färger eller vilket typsnitt som ska användas på ett lättillgänglig sätt.

Vi gör all vår design i Figma vilket är ett gratis verktyg för både webb och desktop. I Figma kan ni även lätt exportera ut loggor, ikoner och grafiska element så ni slipper ha flera olika filer sparade.