Grafisk Profil

Med en grafisk profil blir du tydlig och unik.

Vare sig ditt företag är en startup eller ett 100 år gammalt bolag behöver ditt företag en grafisk profil. Många företag har en logga sedan tidigare, men hur länge sedan var det du uppdaterade din? Känns färgerna och typsnittet fortfarande aktuella? Och hur ser din logga ut jämfört med dina konkurrenters loggor och grafiska profiler?

En grafisk profil innehåller logga, typografi, färger och grafiska element och när vi skapar en grafisk profil gör vi det i tre steg, formulär, research och design.

Först och främst är det viktigt att veta hur du ser på ditt varumärke, vilka era värden och tankar kring det är, samt om det finns några preferenser kring färg, form och typografi, allt detta får ni tid att svara på i vårt formulär.

Härnäst beger vi oss in i research fasen, här ser vi på hur konkurrenters loggor, grafiska profiler och övrig kommunikation ser ut. Fastän att det är viktigt att var unik inom sin bransch så är det även viktigt att se till de likheter som finns hos existerande konkurrenter. Banker använder ofta blått i sin profil, blått står för lojalitet och då är det fördelaktigt att välja en logga på den blåa färgskalan än att välja tex rött som passar bättre inom restaurang.

Din färdiga grafiska profil ligger sedan till grund för det designsystem vi använder oss av när vi designar och bygger din hemsida.